โลกของด้วงกวาง Dynastinae

ด้วงกวาง ชื่อด้านวิทยาศาสตร์ Dynastinae วงจรชีวิตของพวกมันก็จะคล้ายกับแมลงธรรมดาจะออกไข่เป็นตัวอ่อนเปลี่ยนมาเป็นหนอนและแปลงเป็นดักแด้


พวกมันดำรงชีวิตอยู่ในดินของกินของพวกมันก็จะเป็นธาตุอาหารจากทางธรมมชาติยกตัวอย่างเช่นพวกซากไม้ผุมูลสัตว์ที่ผสมอยู่ในนั้นตัวหนอนของด้วงกว่างนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่ลำตัวชอบมีสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนตัวอ่อนของพวกด้วงกว่างนั้นจะไม่เหมือนกับแมลงจำพวกอื่นๆเป็นส่วนของหัวที่มีขนาดใหญ่มีฟันกรามหรือเขี้ยวของมันและก็พวกมันจะมีรูหายใจข้างลำตัวโดยจะมีบ้องทั้งผอง 8 บ้อง ธรรมดาแล้วพวกมันจะรับประทานอาหารในดินนิ่งไม่เคลื่อนไปๆมาๆ ระยะของดักแด้ของมันจะอยู่ราว 1 ปี จวบจนกระทั่งจะโตผุดจากดินพอเพียงมันโตเต็มวัยพวกมันจะแก่ได้เพียงแต่ 2 – 3 เดือนแค่นั้น พวกด้วงกว่างจะมีลักษณะเด่นพิเศษกว่าพวกแมลงจำพวกอื่นเพศผู้จะมีขนาดใหญ่มากมายมีอวัยวะรอบๆส่วนของหัวที่มันแตกออกออกมาจากหัวราวกับพวกมันมีเขาอยู่ข้างบนหัวจะมีแบบปริมาณแล้วก็ลักษณะที่ต่างกันออกไปตามประเภทของพวกมัน ส่วนตัวภรรยานั้นจะมีขนาดที่เล็กมากยิ่งกว่ามากมายและก็มีเขาที่เล็กมากมายๆหรือบางครั้งอาจจะไม่มีเลยพวกด้วงกว่างจะใช้เขาสำหรับการต่อสู้หรือป้องกันภัยโดยมากมันจะสู้กันเพื่อแย่งตัวเมียสืบพันธุ์แม้กระนั้นการต่อสู้ของพวกมันก็มิได้ถึงใจถึงอารมณ์เช่นเดียวกับสัตว์บางจำพวกที่สู้กันจนตาย
โลกของด้วงคีม Lucanidae
ด้วงคีม ชื่อด้านวิทยาศาสตร์ Lucanidae วงจรชีวิตของพวกมันก็ไม่มีความแตกต่างจากแมลงปกติก็จะราวด้วงกว่างเป็นตกไข่ตัวหนอนและก็เติบโตในซากของไม้ที่ผุแต่ว่าพวกมันจะไม่ตกไข่ไว้ภายในดินเพราะเหตุว่าระยะในตอนที่เป็นตัวหนอนพวกมันจะทำมาหากินอาหารตามพวกไม้ที่ผุเห็ดราที่ขึ้นกับตามไม้พวกนั้นระยะของการฟักไข่ก็เป็นเวลายาวนานมากราวด้วงกว่างเป็นใช้เวลาเป็นปีกว่าจะผุดจากดินด้วงคีมปกติแล้วจะไม่นิสัยไม่ดีกับมนุษย์สามารถพบได้บ่อยบนโลกขนาดของพวกมันจะเฉลี่ยอยู่ที่โดยประมาณ 12 ซม.แต่ว่าบางจำพวกก็มีขนาดแค่เพียง 5 ซม.เพียงแค่นั้นสามารถพบเห็นได้ในป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งตอนภาคเหนือแล้วก็ภาคทิศตะวันออกหรือพื้นที่มีระบบระเบียบนิเวศที่สมบูรณ์บริบูรณ์ส่วนใหญ่จะเจอได้ในฤดูฝนจะมีมากมายพวกมันเป็นประเภทที่หาได้ยากมากมายแล้วเนื่องจากพวกมันใกล้ที่จะสิ้นพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งชาวไทยโดยส่วนมากชอบเลี้ยงด้วงคีมเป็นสัตว์เลี้ยงเอาไว้โชว์หรือจะเอามาสู้กันกับเพื่อนฝูงก็ได้

Author: Bobby Butler